ISO 14001

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij Dawo passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De basis voor het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het Dawo milieumanagementsysteem:

- continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld door het voorkomen van milieuvervuiling);

- beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van Dawo;

- voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.


Download hier het ISO 14001 certificaat: Certificaat Iso 14001 2021.pdf