Duurzaam & Circulair

EPS is een 100% recyclebaar product

Dawo & duurzaamheid

EPS, voor minder energie

Er staat ons met z'n allen een grote opdracht te wachten om energiegebruik terug te brengen en de energie die we gebruiken goed te benutten. EPS wordt veelal gebruikt als isolatiemateriaal en is daar onwijs goed in. Daarom wordt er ook op vrijwel elke bouwplaats gebruik gemaakt van EPS als vloer-, wand- of dakisolatie.

Daar zijn we natuurlijk al erg trots op, maar ook in onze productie zijn er nog zaken waarin wij het milieuvriendelijk aspect van EPS isolatie en EPS korrels graag even onder de aandacht brengen.

Onze circulaire werkwijze

Van gerecyclede korrel tot nieuw product

Productie
We maken de EPS korrels tot EPS producten, zoals bijvoorbeeld isolatieplaten en pallets.

Verwerken tot bruikbaar EPS
We verwerken het ingezamelde EPS tot gerecyclede EPS korrels. 

Inname restafval
Het EPS afval wat bij het plaatsen van de EPS ontstaat zamelen we (gratis) in.

Productie
We maken de EPS korrels tot EPS producten, zoals isolatiepanelen en pallets.

Verwerken tot bruikbaar EPS
We verwerken het ingezamelde EPS tot schone gerecyclede EPS korrels.

Inname restmateriaal
De restmaterialen en afval bij het plaatsen van de EPS zamelen we (gratis) in.

ISO14001 gecertificeerd

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij Dawo passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De basis voor het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het Dawo milieumanagementsysteem:

Verbeteren

Continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld door het voorkomen van milieuvervuiling);

Beheersen

Beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van Dawo;

Wettelijk

Voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Wilt u in contact komen met ons?

Ons vakkundige team helpt u graag verder!